KARAR

T.C. MEB. bağlı kurumumuz; Özel Öğretim Kurumları Kanununa uygun olarak alınan kurul kararına istinaden Valilik makamının 14/08/2014 tarih ve 3363182 sayılı onayına istinaden kapanmıştır.

Saygılarımla

Atilla ERDOĞAN
Kurucu Müdür